Solution Stack kavramı

Selamlar, bugün "Solution Stack" üzerine bir şeyler karalamak istiyorum.  Solution Stack  ya da Software Stack, yazılım geliştiricilerin geliştirme yapabilmek için ihtiyaç duydukları geliştirme platformunu oluşturmak için gerekli yazılımlar bütünüdür. Örneğin, klasik bir web uygulaması geliştirebilmek için yazılımcının ihtiyaç duyduğu geliştirme ortamı minimal bir şekilde şöyledir: işletim sistemi, web server, database … Continue reading Solution Stack kavramı

Aktif ve Pasif Monitoring hakkında

Okuduğum teknik makalelerde sık sık karşıma çıkan iki monitoring kavramı; aktif ve pasif monitoring (Active & Passive Monitoring) hakkında bir şeyler karalamak istiyorum. Active Monitoring ‘in uygulanabilmesi için networkümüze doğru bir yapay trafik akışının olması gerekiyor. Örneğin bir WAN ortamında iki aktif network cihaz arasındaki … Continue reading Aktif ve Pasif Monitoring hakkında

Juniper EX serisi cihazlarda interface tipleri ve amaçları

Juniper EX serisi network cihazlarında 4 farklı network interface grubu mevcuttur. Aggregated Ethernet Interface: Bütün Ex serisi cihazlar fiziksel katmandaki Ethernet interface'leri gruplayarak "single link layer interface" haline dönüştürebilirler. Bu interface aynı zamanda "Link Aggregation Group" yani "LAG" adı ile de bilinir. LAG sınıfı bir … Continue reading Juniper EX serisi cihazlarda interface tipleri ve amaçları