How to get number of status messages of a Nginx reverse proxy or web server?

It is important to know the number of status messages of a Nginx reverse proxy or web server. Especially those of 301 and 404. By following these numbers, you may have information about the traffic which arrives at your server, and you may take action according to these numbers. Note that, if you are using … Continue reading How to get number of status messages of a Nginx reverse proxy or web server?

Bash-Scripting – “:” Colon kullanımı

Null command, yani ":" colon işareti "NOP" yani "No op, do nothing" anlamına gelir. Shell için bunun anlamı "true"dur. Şu betik; Şununla aynı anlamlıdır. Yukarıda "true" için ":" kullanılmıştır. If/then için şu şekilde kullanılmaktadır. Eğer":" kolon ile ">" redirection operatörü birlikte kullanılırsa, dosya üzerinde permission değişikliği yapılmadan dosya sıfır uzunluğa indirgenir. İçi tamamen boşaltılır. Eğer … Continue reading Bash-Scripting – “:” Colon kullanımı