Linux performans analiz araçları / perf-tools

Bir Sistem/Network Yöneticisi için, performans anlamında sistemde o an neler olup bittiğini bilmek ve sistemin sağlığını izlemek, sistemin kendisi ve sistemde koşan servisin sürekliliği için hayati derecede önem taşır. Sistemden alınan her bilgi sistemdeki mevcut veya daha sonra oluşabilecek sorunlar hakkında ipucu verir. Sistem/Network Yöneticisi için sistem performansını izlemek, sistemi monitör etmek ve ortaya çıkan verileri analiz edip sorunun kaynağına inebilmek bazı durumlarda içinden çıkılmaz bir duruma dönüşebilir. Sistem kaynaklarının anlık kullanım oranları, hangi komutların ve proseslerin çalıştığı, CPU, Ram, Disk I/O ve Network kaynak tüketimleri gibi bilgiler ile sistemde oluşan darboğazların (bottleneck) önüne geçilebilir, sorunun derinlemesine analizi yapılabilir.

Bu konular ile ilgili klasik araçların dışında sistemi daha da derinlemesine inceleyen, sistem performans analiz araçları koleksiyonu olan perf-tools‘u incelemeye karar verdim. Perf-Tools, Brendan Gregg (Kıdemli Sistem Performans Mimarı @Netflix) tarafından USENIX LISA 2014 konferansında   “Linux Performance Analysis: New Tools and Old Secrets” adlı sunumunda duyurulmuştur. Gregg, bu araç setinin Netflix sistem altyapısındaki geniş ölçekli sunucuların performans dizaynı, analizi ve tuning işlemleri için sıklıkla kullanıldığını belirtmiştir. Gayet kullanışlı ve el altında bulundurulması gereken araçlar.

perf-tools_2016.png

https://github.com/brendangregg/perf-tools

Araçları kullanabilmek için Github reposunu aşağıdaki komut ile kendi sistemimize klonlayalım.


git clone --depth 1 https://github.com/brendangregg/perf-tools

Kopyalama sonrası, bu araç setine /perf-tools/bin dizini itibarı ile erişebilirsiniz.


root@ubase00:/home/hakan/gitRepos/perf-tools/bin# ls -alh
total 8,0K
drwxr-xr-x 2 root root 4,0K Tem 14 13:49 .
drwxr-xr-x 16 root root 4,0K Tem 14 13:49 ..
lrwxrwxrwx 1 root root  16 Tem 14 13:49 bitesize -> ../disk/bitesize
lrwxrwxrwx 1 root root  15 Tem 14 13:49 cachestat -> ../fs/cachestat
lrwxrwxrwx 1 root root  12 Tem 14 13:49 execsnoop -> ../execsnoop
lrwxrwxrwx 1 root root  19 Tem 14 13:49 funccount -> ../kernel/funccount
lrwxrwxrwx 1 root root  19 Tem 14 13:49 funcgraph -> ../kernel/funcgraph
lrwxrwxrwx 1 root root  20 Tem 14 13:49 funcslower -> ../kernel/funcslower
lrwxrwxrwx 1 root root  19 Tem 14 13:49 functrace -> ../kernel/functrace
lrwxrwxrwx 1 root root  12 Tem 14 13:49 iolatency -> ../iolatency
lrwxrwxrwx 1 root root  10 Tem 14 13:49 iosnoop -> ../iosnoop
lrwxrwxrwx 1 root root  12 Tem 14 13:49 killsnoop -> ../killsnoop
lrwxrwxrwx 1 root root  16 Tem 14 13:49 kprobe -> ../kernel/kprobe
lrwxrwxrwx 1 root root  12 Tem 14 13:49 opensnoop -> ../opensnoop
lrwxrwxrwx 1 root root  22 Tem 14 13:49 perf-stat-hist -> ../misc/perf-stat-hist
lrwxrwxrwx 1 root root  21 Tem 14 13:49 reset-ftrace -> ../tools/reset-ftrace
lrwxrwxrwx 1 root root  11 Tem 14 13:49 syscount -> ../syscount
lrwxrwxrwx 1 root root  17 Tem 14 13:49 tcpretrans -> ../net/tcpretrans
lrwxrwxrwx 1 root root  16 Tem 14 13:49 tpoint -> ../system/tpoint
lrwxrwxrwx 1 root root  14 Tem 14 13:49 uprobe -> ../user/uprobe
root@ubase00:/home/hakan/gitRepos/perf-tools/bin#
root@ubase00:/home/hakan/gitRepos/perf-tools/bin#

Ben ilk olarak anlık disk I/O metrikleri hakkında detaylı bilgi veren 2 önemli araç ile başlamak istiyorum. iosnoop ve iolatency. Sonra diğer yaygın olarak kullanılan execsnoop ve opensnoop ile devam edeceğim.

iosnoop

iosnoop, disk I/O trafik durumunu, gecikme (latency) metrikleri ile birlikte raporlar. Aracı hemen bir demo ile örnekleyelim; sistemimde yapay bir I/O trafiği üretmek için diskimde bulunan sıkıştırılmış bir CentOS ISO dosyasını “tar” komutu ile “extract” etmeye karar verdim.

tar_centos

“tar” komutu ile dosyayı “extract” etmeye başladığımda diskte oluşan I/O trafiğini “iosnoop” aracı ile gözlemleyelim.

root@ubase00:/home/hakan/gitRepos/perf-tools# ./iosnoop
Tracing block I/O. Ctrl-C to end.
COMM     PID  TYPE DEV   BLOCK    BYTES   LATms
tar     9247  R  8,0   33527232   131072   1.15
tar     9247  R  8,0   33527488   131072   1.30
tar     9247  R  8,0   33527744   131072   0.92
tar     9247  R  8,0   33528000   131072   0.84
tar     9247  R  8,0   33528256   131072   0.90
tar     9247  R  8,0   33528512   131072   1.38
tar     9247  R  8,0   33528768   131072   1.24
tar     9247  R  8,0   33529024   131072   0.98
tar     9247  R  8,0   33529280   131072   1.00
tar     9247  R  8,0   33529536   131072   0.92
tar     9247  R  8,0   33529792   131072   0.94
tar     9247  R  8,0   33530048   131072   0.90
tar     9247  R  8,0   33530304   131072   0.89
tar     9247  R  8,0   33530560   131072   0.94
tar     9247  R  8,0   33530816   131072  60.84
tar     9247  R  8,0   33531072   131072  68.03
tar     9247  W  8,0   36505600   1044480   7.44

Gözlemlenen “tar” I/O trafiği görünüşe göre 131072 Byte’lık veriler şeklinde Read (TYPE = R) işlemi yapmakta. Latency 0.80 ile 68 ms. arasında geziyor. Diskim Solid State olmadığı için bu gecikmeler normal. Solid State Disk (SSD) teknolojisinde bu değerler ortalama 0.10 – 0.30 ms civarında gezmektedir.


firefox   9360  R  8,0   5847648   8192   10.97
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760104   81920   0.76
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760264   4096    0.29
kworker/1:1H 327  WS  8,0   37657024   36864   1.85
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760272   36864   0.64
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760344   4096    0.36
kworker/1:1H 327  WS  8,0   37635976   524288   2.99
kworker/1:1H 327  WS  8,0   8886168   4096    2.78
kworker/1:1H 327  WS  8,0   37645312   163840 1027.78
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760352   12288   0.89
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760376   4096    0.55
kworker/1:1H 327  W  8,0   21538376   32768   0.67
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760384   45056   1.46
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760472   4096    0.47
kworker/1:1H 327  W  8,0   9005360   32768   0.90
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760480   45056   0.64
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760568   4096    0.54
kworker/1:1H 327  WS  8,0   37624384   65536   2.17
kworker/1:1H 327  WS  8,0   8886192   32768   1.09
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760576   20480   0.72
jbd2/sda1-30 300  WS  8,0   29760616   4096    0.58
kworker/0:1H 275  W  8,0   9005424   32768   1.14
firefox   9360  R  8,0   7283144   131072  38.09
firefox   9360  R  8,0   7278240   131072   6.95
firefox   9360  R  8,0   6111784   131072  12.28
firefox   9360  R  8,0   6105776   131072   9.70

Yukarıdaki alıntıda, Firefox’un  9360 PID ile Read (TYPE = R) işlemi yaptığını görüyoruz. jbd2/sda1-30 isimli proses (Journalling Block Device Driver) ise 300 PID ile Senkron yani eş zamanlı yazma işlemi (TYPE = WS) yapmakta.

iolatency

iolatency aracı ise CLI üzerinden disk I/O gecikme durumunu bir histogram şeklinde özetler.

Aşağıda, 7200 RPM hızına sahip bir diskin üzerinde oluşan I/O trafiği örneği gösterilmiştir. Sistem, 0 ve 1 ms arasında sistem 10 IOPS yaparken, 8 ile 16 ms arasında 22 IOPS yapabilmiş.

 >=(ms) .. 1    : 10    |##################          |
    1 -> 2    : 1    |##                  |
    2 -> 4    : 0    |                   |
    4 -> 8    : 21    |##################################### |
    8 -> 16   : 22    |######################################|
   16 -> 32   : 21    |##################################### |
   32 -> 64   : 14    |#########################       |
   64 -> 128   : 13    |#######################        |

 

SSD diskli sistemin verilerine bakalım. Sistem 0 ile 1 ms arası 1400K IOPS yapabilmekte.


>=(ms) .. 1    : 1427   |######################################|
    1 -> 2    : 5    |#                   |
    2 -> 4    : 3    |#                   |

 >=(ms) .. 1    : 1409   |######################################|
    1 -> 2    : 6    |#                   |
    2 -> 4    : 1    |#                   |
    4 -> 8    : 1    |#                   |

 >=(ms) .. 1    : 1478   |######################################|
    1 -> 2    : 6    |#                   |
    2 -> 4    : 5    |#                   |
    4 -> 8    : 0    |                   |
    8 -> 16   : 2    |#                   |

 >=(ms) .. 1    : 1437   |######################################|
    1 -> 2    : 5    |#                   |
    2 -> 4    : 7    |#                   |
    4 -> 8    : 0    |                   |
    8 -> 16   : 1    |#                   |

execsnoop

execsnoop, bir uygulamanın başlangıç aşamasını anlamak için kullanışlıdır. Kısa zamanlı anlık çalışıp duran prosesleri yakalamak için birebirdir. Özellikle de periyodik başlayıp duran prosesleri analiz etmek için kullanılabilir. Anlık açılıp kapanan proseslerin neden olduğu performans sorunlarını takip etmek için geliştirilmiştir. Anlık çalışan prosesler CPU tüketir ama “top” komutunda görülmezler.

Klasik olarak parametresiz olarak çalıştırıldığında start olan prosesi ve PID numarasını listeler.


root@ubase00:/home/hakan/gitRepos/perf-tools# ./execsnoop
Tracing exec()s. Ctrl-C to end.
Instrumenting sys_execve
  PID  PPID ARGS
 10952 10948 mawk -W interactive -v o=1 -v opt_name=0 -v name= [...]
 10953 10951 cat -v trace_pipe
 10954  9891 ping
 10955  9891 ping 8.8.8.8
 10959  9891 tar -czvf centos.tar.gz CentOS-7-x86_64-Minimal-1708.iso
 10960 10959 gzip

<span id="mce_SELREST_start" style="overflow:hidden;line-height:0;"></span>

Kısa zamanlı çalışan bir prosesin hangi zaman aralıklarında (Unix Timestamp) çalıştığını listeleyen bir kullanım. Aşağıdaki liste incelendiğinde bir “supervise” edilmiş prosesin varlığı görülebilir.


# ./execsnoop -t
Tracing exec()s. Ctrl-C to end.
TIMEs        PID  PPID ARGS
7419756.154031   8185  8181 mawk -W interactive -v o=1 -v opt_name=0 -v name= [...]
7419756.154131   8186  8184 cat -v trace_pipe
7419756.245264   8188  1698 ./run
7419756.245691   8189  1696 ./run
7419756.246212   8187  1689 ./run
7419756.278993   8190  1693 ./run
7419756.278996   8191  1692 ./run
7419756.288430   8192  1695 ./run
7419756.290115   8193  1691 ./run
7419756.292406   8194  1699 ./run
7419756.293986   8195  1690 ./run
7419756.294149   8196  1686 ./run
7419756.296527   8197  1687 ./run
7419756.296973   8198  1697 ./run
7419756.298356   8200  1685 ./run
7419756.298683   8199  1688 ./run
7419757.269883   8201  1696 ./run
[...]

opensnoop

open() sistem çağrılarını izleyen performans aracıdır. İlk çalıştırıldığında kendi başlangıç sürecini listeler, daha sonra sistemde oluşan open() çağrılarını raporlar.

root@ubase00:/home/hakan/gitRepos/perf-tools# ./opensnoop
Tracing open()s. Ctrl-C to end.
COMM       PID   FD FILE
opensnoop    12835  0x3
      12840  0x3 /etc/ld.so.cache
      12839  0x3 /etc/ld.so.cache
      12839  0x3 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libsigsegv.so.2
      12840  0x3 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
      12839  0x3 /lib/x86_64-linux-gnu/libreadline.so.6
      12839  0x3 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libmpfr.so.4
      12839  0x3 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libgmp.so.10
      12839  0x3 /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2
      12839  0x3 /lib/x86_64-linux-gnu/libm.so.6
      12840  0x3 /usr/lib/locale/locale-archive
      12839  0x3 /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6
      12840  0x3 trace_pipe
      12839  0x3 /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5
gawk       12839  0x3 /proc/self/maps
gawk       12839  0x3 /usr/lib/locale/locale-archive
gawk       12839  0x3 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gconv/gconv-modules.cache
irqbalance    1209  0x3 /proc/interrupts
irqbalance    1209  0x3 /proc/stat

Firefox açılışından kısa bir “opensnoop” raporu şu şekildedir. Firefox çalışırken hangi prosesleri çağırdığı listede görülebilir.

firefox     13135 0x24 /proc/cpuinfo
firefox     13135  -1 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_max_freq
firefox     13135 0x24 /sys/devices/system/cpu/cpu0/cache/index2/size
firefox     13135 0x24 /sys/devices/system/cpu/present
firefox     13135 0x24 /etc/ld.so.cache
firefox     13135 0x24 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libpulse.so.0
firefox     13135  -1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pulseaudio/tls/x86_64/libjson-c.so.2
firefox     13135  -1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pulseaudio/tls/libjson-c.so.2
firefox     13135  -1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pulseaudio/x86_64/libjson-c.so.2
firefox     13135  -1 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pulseaudio/libjson-c.so.2
firefox     13135 0x24 /lib/x86_64-linux-gnu/libjson-c.so.2
firefox     13135 0x24 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/pulseaudio/libpulsecommon-8.0.

Bu araçlar kernel versiyon 3.2 ve üzeri için tasarlanmışlardır. 2.6 serisi kernel ile kullanım için şurada yayınlanan uyarılar dikkate alınmalıdır.

Hakan ORCAN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s