Bash-Scripting – Basit bir file-search-list döngüsü

/usr ve /usr/bin dizinleri içinde bulunan ve “calc” stringi ile sonlanan çalıştırılabilir dosyaları listeleyen bir betik.

for file in /{,usr/}bin/*calc
do
    if [ -x "$file" ]
    then
     echo $file
    fi
done

for satırındaki “/{,usr/}bin/*calc” içinde bulunan
“,” işareti sting değerleri birleştirmek için kullanılmaktadır. Burada sadece dizin ismi de kullanılabilirdi.

for file in /usr/bin/*calc
do
    if [ -x "$file" ]
    then
     echo $file
    fi
done
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s