Bash-Scripting – “:” Colon kullanımı

Null command, yani ":" colon işareti "NOP" yani "No op, do nothing" anlamına gelir. Shell için bunun anlamı "true"dur. Şu betik; Şununla aynı anlamlıdır. Yukarıda "true" için ":" kullanılmıştır. If/then için şu şekilde kullanılmaktadır. Eğer":" kolon ile ">" redirection operatörü birlikte kullanılırsa, dosya üzerinde permission değişikliği yapılmadan dosya sıfır uzunluğa indirgenir. İçi tamamen boşaltılır. Eğer … Continue reading Bash-Scripting – “:” Colon kullanımı